Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

cacao_970x250.jpg

Κοντά 12.700 Έλληνες πτυχιούχοι μετανάστευσαν στον Καναδά τα τελευταία χρόνια!

Ημερομηνία: Κυρ, 06/18/2017 - 11:19 / Ετικέτες: ΚΑΝΑΔΑΣ, ΜΟΝΤΡΕΑΛ
Κοντά 12.700 Έλληνες πτυχιούχοι μετανάστευσαν στον Καναδά τα τελευταία χρόνια!

Από την έναρξη της οικονομικής κρίσης το 2008, εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν φύγει από την πατρίδα τους σε αναζήτηση απασχόλησης στο εξωτερικό. Αντίθετα με παλαιότερα κύματα μετανάστευσης από την Ελλάδα, οι σημερινοί μετανάστες είναι κυρίως νέοι υψηλού εκπαιδευτικού επιπέδου, οι πολύτιμες γνώσεις και δεξιότητες των οποίων αξιοποιούνται προς όφελος άλλων χωρών.

Με την έξοδό τους τίθενται δύο μεγάλες προκλήσεις χάραξης πολιτικής: πρώτον, πώς να περιοριστεί ο αριθμός των νέων που μεταναστεύουν και να χρησιμοποιηθούν τα προσόντα τους μέσα στη χώρα και, δεύτερον, πώς να αξιοποιηθούν οι τεράστιες ευκαιρίες που προκύπτουν για την ελληνική οικονομία με την παρουσία ταλαντούχων Ελλήνων στο εξωτερικό, με την κινητοποίηση της διασποράς ώστε να χρησιμοποιήσει τις γνώσεις, τις δεξιότητες, και τους πόρους της όπως και τα επιστημονικά, επιχειρηματικά, και κοινωνικά της δίκτυα, με τρόπους που θα προωθήσουν την οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας. 

Δεδομένα του ΟΟΣΑ για τους μετανάστες που ζουν σε διάφορες χώρες του κόσμου τεκμηριώνουν το υψηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο των Ελλήνων που έχουν φύγει την τελευταία δεκαετία, σε σύγκριση με εκείνους που έφυγαν παλαιότερα. Οι πληθυσμοί των γεννηθέντων στην Ελλάδα που διαμένουν σε διάφορες χώρες του εξωτερικού ξεχωρίζουν όμως σημαντικά ως προς το εκπαιδευτικό τους προφίλ.

Οι γεννημένοι στην Ελλάδα που βρίσκονται στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν κατά πολύ το πιο υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο, με το 70% να κατέχουν πανεπιστημιακό πτυχίο, σε σχέση με ένα μικρό μόνο ποσοστό των γεννημένων στην Ελλάδα που ζουν στη Γερμανία.

Ωστόσο, η σύνθεση των Ελλήνων της Γερμανίας αλλάζει γρήγορα, εφόσον την τελευταία δεκαετία η Γερμανία ξεπέρασε τις ΗΠΑ ως την πιο σημαντική χώρα προορισμού για Έλληνες μετανάστες και το εκπαιδευτικό επίπεδο εκείνων που πηγαίνουν σήμερα στη Γερμανία είναι πολύ υψηλότερο από εκείνο των Ελλήνων μεταναστών προς τη Γερμανία του παρελθόντος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που αναφέρει στην πρόσφατη μελέτη της η Τζένιφερ Καβουνίδη με τίτλο «The Emigration of Greeks and Diaspora Engagement Policies for Economic Development» (εκδόθηκε από το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών - ΚΕΠΕ), οι νέοι που φεύγουν έχουν πολλά προσόντα και δεξιότητες. 

Πάνω από το 76% όσων έχουν υψηλή μόρφωση βρίσκουν εργασία, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό το 2000 ήταν χαμηλότερο (71,6%). Επίσης, το 40,1% (στοιχεία 2010-2011) απασχολείται σε επαγγέλματα υψηλών δεξιοτήτων και προσόντων, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό το 2000 ήταν επίσης αρκετά χαμηλότερο, 32,9%.

Το φαινόμενο είναι ιδιαιτέρως έντονο στην περίπτωση γιατρών. Σύμφωνα με μελέτη του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), ο αριθμός των γιατρών που εκπαιδεύθηκε στην Ελλάδα, αλλά εργάζεται στη Γερμανία, αυξήθηκε κατά 50% το 2012 σε σύγκριση με το 2008, από 1.700 σε 2.600 άτομα.

Ανάλογη είναι η κατάσταση και για τους Ελληνες γιατρούς που μετανάστευσαν στη Σουηδία και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το ποσοστό Ελλήνων γιατρών που γενικά μετανάστευσε σε άλλες χώρες ήταν 6,7% το 2010-2011, πάνω από το μέσο ποσοστό στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης (6,3%) και με πολύ μεγαλύτερη απόσταση από το μέσο ποσοστό των χωρών-μελών του ΟΟΣΑ (4,1%).

Η Γερμανία παραμένει και για τους σύγχρονους Ελληνες μετανάστες η κυριότερη χώρα υποδοχής, όμως είναι σαφές ότι εκεί πλέον πηγαίνουν κυρίως άνθρωποι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και βεβαίως όχι μόνο γιατροί. Γενικότερα, ο αριθμός των Ελλήνων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που μετανάστευσε στη Γερμανία την τελευταία δεκαετία έχει αυξηθεί κατά 255,6% σε σύγκριση με την προηγούμενη δεκαετία, ενώ για τους Ελληνες δευτεροβάθμιας ή υποχρεωτικής εκπαίδευσης η αντίστοιχη αύξηση ήταν 15,5%.

Συνολικά, ο αριθμός των Ελλήνων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προς τις βασικές χώρες υποδοχής (ΗΠΑ, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Καναδάς, Αυστραλία) αυξήθηκε κατά 36,2%, ενώ την ίδια ώρα ο αριθμός των μεταναστών υποχρεωτικής εκπαίδευσης υποχώρησε κατά 14,9%.

Στον Καναδά το νέο κύμα μετανάστευσης των τελευταίων χρόνων έφερε περίπου 12.700 Έλληνες πτυχιούχους!

Με βάση τα στοιχεία του ΟΟΣΑ, μόνο το 2012 μετανάστευσαν στη Γερμανία 32.660 Ελληνες, αποτελώντας το 3% των συνολικών εισροών μεταναστών στη Γερμανία. Στο Ηνωμένο Βασίλειο μετανάστευσαν 6.000 Ελληνες, ενώ στην τρίτη θέση κατατάσσεται η Ολλανδία στην οποία μετανάστευσαν τη χρονιά εκείνη 3.319 Ελληνες.

Σύμφωνα με την ίδια μελέτη υπάρχει και μία ακόμη διαφοροποίηση σε σύγκριση με το παρελθόν. Την Ελλάδα εγκαταλείπουν όχι μόνο γηγενείς Ελληνες, αλλά και ομογενείς που είχαν γεννηθεί στο εξωτερικό αλλά είχαν αποφασίσει να μεταναστεύσουν στην Ελλάδα, την εποχή των «παχιών αγελάδων».

Επίσης, από τη χώρα φεύγουν και πολλοί που είχαν μεταναστεύσει στην Ελλάδα από τις αρχές της δεκαετίας του ’90, προερχόμενοι κυρίως από τις πρώην ανατολικές χώρες.

Αρκετοί από αυτούς επιστρέφουν στην πατρίδα τους ή αναζητούν καλύτερη τύχη σε άλλη χώρα. Μέχρι το 2008 τα ποσοστά ανεργίας μεταξύ των ξένων ήταν χαμηλότερα σε σύγκριση με αυτά των Ελλήνων, τάση που αντιστράφηκε ήδη από το 2009, με την έναρξη της κρίσης, καθώς στη συντριπτική πλειονότητά τους απασχολούνταν στον κατασκευαστικό κλάδο, έναν από τους κλάδους επιχειρηματικής δραστηριότητας που υπέστη τεράστιο πλήγμα τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με τα στοιχεία που αφορούν όμως μόνο στις επίσημες άδειες παραμονής, ο αριθμός των ξένων από 610.800 το 2009 υποχώρησε σε 440.000 το 2012.