Στενότερη συνεργασία Ευρώπης Καναδά- Συνεδρίασε σήμερα στις Βρυξέλλες μικτή υπουργική Επιτροπή

Στενότερη συνεργασία Ευρώπης Καναδά- Συνεδρίασε σήμερα στις Βρυξέλλες μικτή υπουργική Επιτροπή

Η πρώτη συνεδρίαση της μικτής υπουργικής επιτροπής ΕΕ-Καναδά πραγματοποιήθηκε σήμερα στις Βρυξέλλες και ενέκρινε κοινή δήλωση για "μια προοδευτική και δυναμική στρατηγική εταιρική σχέση". 

"Είμαστε απόλυτα ομοειδείς εταίροι και από την υπογραφή των πρόσφατων συμφωνιών οι σχέσεις μας μεταφέρθηκαν σε μια ακόμα βαθύτερη και ισχυρότερη εταιρική σχέση", αναφέρει το κείμενο που υπεγράφη μετά τη συνάντηση. "Είμαστε και οι δύο δεσμευμένοι και υποστηρίζουμε και οι δύο την πολυμέρεια και τη διεθνή τάξη βασισμένη σε κανόνες" και "η συνεργασία μας να είναι ισχυρή και επωφελής, όχι μόνο για τους πολίτες μας, αλλά και για την εξυπηρέτηση μιας συγκεκριμένης ιδέας πολυμέρειας και του κόσμου", προσθέτει. 

Η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας Φεντερίκα Μογκερίνι δήλωσε μετά τη συνάντηση ότι "η εταιρική μας σχέση τονώνει τη δημοκρατία, αποτελεί ισχυρή φωνή για την υποστήριξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, είναι μια ισχυρή φωνή υπέρ της τάξης που βασίζεται στα διεθνή πρότυπα". 

Η μικτή επιτροπή συμφώνησε να ενισχύσει τη διμερή συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και του Καναδά. Η συνεργασία εισήλθε σε νέα εποχή με την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας στρατηγικής εταιρικής σχέσης (SPA) από την 1η Απριλίου 2017 και της συνολικής οικονομικής και εμπορικής συμφωνίας (CETA) από τις 21 Σεπτεμβρίου 2017. 

Η επιτροπή συζήτησε ιδιαίτερα πώς να ενισχύσει τη συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας σε τομείς όπως η διαχείριση κρίσεων και η ασφάλεια, η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και η αντιμετώπιση υβριδικών απειλών. 

Η ΕΕ και ο Καναδάς δεσμεύθηκαν επίσης να συνεργαστούν για την ισότητα των φύλων και την ενδυνάμωση των γυναικών και των κοριτσιών. Η επιτροπή συμφώνησε ότι η ΕΕ και ο Καναδάς θα συμπροεδρεύσουν σε συνεδρίαση των Υπουργών Εξωτερικών των Γυναικών το 2018. 

Η μικτή επιτροπή εξέτασε επίσης τον τρόπο ενίσχυσης της συνεργασίας ΕΕ-Καναδά σε τρίτες χώρες σε περιοχές όπως η Λατινική Αμερική, η Καραϊβική και η Αφρική. Εξετάστηκαν επίσης ορισμένα θέματα-κλειδιά της διεθνούς ατζέντας, συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης στην ανατολική Ουκρανία, τη Συρία, το Ιράκ, το Ιράν, τη Βόρεια Κορέα, τη Βενεζουέλα και τη Μυανμάρ / Βιρμανία. Η ΕΕ και ο Καναδάς συζήτησαν παγκόσμια ζητήματα, όπως η αλλαγή του κλίματος, τα ανθρώπινα δικαιώματα και η δημοκρατία, καθώς και η μετανάστευση και η καταπολέμηση της τρομοκρατίας. 

Στο περιθώριο της συνάντησης, η ΕΕ και ο Καναδάς υπέγραψαν συμφωνία που επιτρέπει την ανταλλαγή διαβαθμισμένων πληροφοριών μεταξύ τους. Η συμφωνία αυτή επιτρέπει μεγαλύτερη συνεργασία, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο των αποστολών και επιχειρήσεων κοινής ασφάλειας και αμυντικής πολιτικής (ΚΠΑΑ).