Μόντρεαλ: Η Ελληνική Κοινότητα ζητά πτυχιούχους

greekpost.ca - τα νέα όπως είναι.

Τα σχολεία Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης της Ελληνικής Κοινότητας Μείζονος Μόντρεαλ, ζητούν εκπαιδευτικούς, υπεύθυνους παραρτημάτων και χοροδιδασκάλους για το σχολικό έτος 2017-2018.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν δίπλωμα Πανεπιστημίου από την Ελλάδα ή δίπλωμα Πανεπιστημίου από τον Καναδά και Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Γενική Διευθύντρια των σχολείων της Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης, Καίτη Κυριακίδου στο 514-738-2421 εσωτ. 115 ή 116 ή με e-mail στο [email protected]