Μόντρεαλ: Η Ελληνική Κοινότητα ζητά χοροδιδασκάλους για το έτος 2017-2018

Μόντρεαλ: Η Ελληνική Κοινότητα ζητά χοροδιδασκάλους για το έτος 2017-2018

Τα σχολεία Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης της Ελληνικής Κοινότητας Μείζονος Μόντρεαλ, ζητούν χοροδιδασκάλους ελληνικών παραδοσιακών χορών, για το σχολικό έτος 2017-2018.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Γενική Διευθύντρια των σχολείων της Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης, Καίτη Κυριακίδου στο 514-738-2421 εσ. 115 ή 116 ή με e-mail στο [email protected]