Η Ελληνική Κοινότητα Μόντρεαλ ζητεί νεωκόρο για τον Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου

Η Ελληνική Κοινότητα Μόντρεαλ ζητεί νεωκόρο για τον Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου

Η Ελληνική Κοινότητα Μείζονος Μοντρεάλ ζητεί νεωκόρο για τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου, 2455 Côte SteCatherine, Montreal.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να μιλούν ελληνικά και αγγλικά ή γαλλικά, να είναι ελληνορθόδοξης θρησκείας και να γνωρίζουν τη λειτουργία και τις τελετές της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον ένα έτος εμπειρίας στον τομέα.

Η πλήρης περιγραφή των καθηκόντων βρίσκεται στην ιστοσελίδα μας, www.hcgm.org/about-us/job-opportunities/

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν το βιογραφικό τους σημείωμα (CV) με συνοδευτική επιστολή μέχρι 2 Οκτωβρίου 2017 στη διεύθυνση:

Pelagia Adamidis, Interim Executive Director Ref: Sexton position - MNSG Hellenic Community of Greater Montreal 5777 Wilderton Avenue, Montreal Qc H3S 2V7 ή με e-mail: [email protected] ή fax: 514-738-5466

Θα επικοινωνήσουμε μόνο με τους/τις υποψήφιους που θα επιλεχθούν για συνέντευξη.

Η ΕΚΜΜ είναι εργοδότης ίσων ευκαιριών