Μόντρεαλ: Η Ελληνική Κοινότητα ζητά δασκάλους χορού

greekpost.ca - τα νέα όπως είναι.

Για το σχολικό έτος 2017-2018, το σχολείο «Σωκράτης-Δημοσθένης» της Ελληνικής Κοινότητας Μείζονος Μόντρεαλ, ζητά δασκάλους χορού για να εργαστούν κατά την διάρκεια του μεσημεριανού διαλείμματος των μαθητών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την Μαρία Ρούσση στο 514 738 2421 εσωτερικό 125 ή να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα με e-mail στο: [email protected]