Μόντρεαλ: Προκήρυξη θέσεως Διοικητικής Βοηθού στην Ελληνική Κοινότητα

greekpost.ca - τα νέα όπως είναι.

Η Ελληνική Κοινότητα Μείζονος Μόντρεαλ εξέδωσε προκήρυξη για την θέση "Διοικητική Βοηθός στην Γενική Διευθύντρια Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης".

 Αρμοδιότητες

Υπευθυνότητα για την άριστη συνεργασία με την Γενική Διεύθυνση και τους υπευθύνους σχολείων και παραρτημάτων, σε όλα τα επί μέρους διοικητικά θέματα και θέματα γραμματείας

Προσόντα Προϋπηρεσία ενός έτους σε αντίστοιχη θέση. Πτυχίο Κολλεγίου/CEGEP.

Άριστη γραπτή και προφορική επικοινωνία στην ελληνική γλώσσα (η γνώση της αγγλικής ή γαλλικής θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν). Εξοικείωση με τη χρήση ηλ. υπολογιστή (Microsoft Office, Internet Explorer, κ.α.)

Πρόκειται για θέση αντικατάστασης υπαλλήλου, λόγω άδειας μητρότητας, ενός έτους από τον Δεκέμβριο του 2017 έως τον Δεκέμβριο του 2018.

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της ΕΚΜΜ, www.hcgm.org για να ενημερωθείτε με την πλήρη περιγραφή των καθηκόντων. Στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα (CV) με συνοδευτική επιστολή μέχρι την 6η Νοεμβρίου 2017, στην Γενική Διευθύντρια Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης, στα παρακάτω στοιχεία:

Με e-mail sto [email protected], με fax στο 514-738-5466 ή με ταχυδρομείο στην ακόλουθη διεύθυνση: HCGM c/o: Ms. Kaiti Kyriakidis 5777 av Wilderton, Montréal (Québec) H3S 2V7 Réf. : AdjadmEC