Προσφορά θέσης εργασίας από την Ελληνική Κοινότητα Μείζονος Μόντρεαλ

greekpost.ca - τα νέα όπως είναι.

Η Ελληνική Κοινότητα Μείζονος Μοντρεάλ ζητά νεωκόρο για τον Ιερό Ναό Κοίμησης της Θεοτόκου, 7700 De L’Epée, Montreal.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να μιλούν ελληνικά και αγγλικά ή γαλλικά, να είναι ελληνορθόδοξης θρησκείας, να γνωρίζουν τη λειτουργία και τις τελετές της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας και να διαθέτουν γνώση και ικανότητα απόδοσης βυζαντινής μουσικής.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον ένα έτος εμπειρίας στον τομέα. Η πλήρης περιγραφή των καθηκόντων βρίσκεται στην ιστοσελίδα μας, www.hcgm.org/about-us/job-opportunities/

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν το βιογραφικό τους σημείωμα (CV) με συνοδευτική επιστολή μέχρι 15 Ιανουαρίου 2018 στη διεύθυνση: Pelagia Adamidis, Interim Executive Director Ref: Sexton position - MNΚΜ Hellenic Community of Greater Montreal 5777 Wilderton Avenue, Montreal Qc H3S 2V7 ή με e-mail: [email protected] ή fax: 514-738-5466