Τορόντο: Προκήρυξη θέσης φύλακα- θυρωρού στο Ελληνικό Προξενείο

Τορόντο: Προκήρυξη θέσης φύλακα- θυρωρού στο Ελληνικό Προξενείο

Το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Τορόντο προκηρύσσει μία θέση Φύλακα – Θυρωρού, με καθήκοντα υποδοχής κοινού, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, διετούς διάρκειας.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει το εικοστό πρώτο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το εξηκοστό, να έχουν άριστη γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας και να διαμένουν νόμιμα στον Καναδά (καναδοί υπήκοοι ή κάτοχοι άδειας παραμονής).

Οι υποψήφιοι καλούνται να αποστείλουν αίτηση καθώς και βιογραφικό σημείωμα, το αργότερο μέχρι Παρασκευή  16.2.2018 στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]