Μόντρεαλ: Δασκάλους παραδοσιακών χορών ζητούν τα ελληνικά σχολεία

greekpost.ca - τα νέα όπως είναι.

Τα σχολεία Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης της ΕΚΜΜ χρειάζονται άτομα που γνωρίζουν καλά τους παραδοσιακούς χορούς και μπορούν να μεταδώσουν στα παιδιά το νόημα κάθε χορού, να συνδέσουν τα είδη του χορού με γεωγραφικές περιοχές και περιστάσεις.

Ιδανικοί δάσκαλοι είναι άτομα που ήταν μέλη σε συλλόγους ή έχουν αποφοιτήσει από σχολή Φυσικής Αγωγής ή έχουν αποκτήσει εμπειρία με άλλο τρόπο. Απαραίτητη προϋπόθεση για να αναλάβει κάποιος καθήκοντα είναι η άδεια εργασίας για τον Καναδά, καθώς προβλέπεται αμοιβή.

** Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν βιογραφικό στη διεύθυνση [email protected] ή στα κεντρικά γραφεία της Ελληνικής Κοινότητας Μείζονος Μοντρεάλ, 5777 Wilderton Ave, H3W 2V7 υπ’ όψιν κυρίας Καίτης Κυριακίδου. Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 514-738-2421 εσωτ. 115 και 116