Καναδάς: Υποχώρηση σε επενδύσεις και εξαγωγές, μικρή επιβράδυνση της οικονομίας

Καναδάς: Υποχώρηση σε επενδύσεις και εξαγωγές, μικρή επιβράδυνση της οικονομίας

O ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας στον Καναδά επιβραδύνθηκε στο 1,7% το τρίτο τρίμηνο, καθώς, σύμφωνα με το Reuters, οι εξαγωγές και οι επενδύσεις υποχώρησαν, σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία.

Το 1,7% ήταν λίγο υψηλότερα από το 1,6% που πρόβλεπαν οι οικονομολόγοι, ενώ το δεύτερο τρίμηνο αναθεωρήθηκε προς τα κάτω σε 4,3% από το προηγούμενο 4,5%.

Για τον Σεπτέμβριο, η οικονομία αναπτύχθηκε κατά 0,2%, καλύπτοντας τις προσδοκίες αλλά υποδηλώνοντας μια μικρή επιβράδυνση στο τέταρτο τρίμηνο.

Οι εξαγωγές ήταν αυτές που κράτησαν πίσω την οικονομία το τρίτο τρίμηνο, με απώλειες κατά 10,2% σε ετήσια βάση, καθώς οι αποστολές οχημάτων και εξαρτημάτων μειώθηκαν.

Οι επιχειρηματικές επενδύσεις σε μη οικιστικές κατασκευές, μηχανήματα και εξοπλισμό αυξήθηκαν κατά 3,7%, με σταδιακές απώλειες, το δεύτερο τρίμηνο. Η Τράπεζα του Καναδά δήλωσε ότι η αβεβαιότητα σχετικά με τη βορειοαμερικανική εμπορική πολιτική είναι πιθανό να μειώσει την εμπιστοσύνη των επιχειρήσεων.

Ο τομέας της στέγασης συνέβαλε επίσης, με τις επενδύσεις σε κατοικίες και υποδομές να έχουν μειωθεί κατά 1,4%.