Μόντρεαλ: Η Ελληνική Κοινότητα ξεκίνησε την διαδικασία για τον "Έλληνα της χρονιάς"

Μόντρεαλ: Η Ελληνική Κοινότητα ξεκίνησε την διαδικασία για τον "Έλληνα της χρονιάς"

Η ΕΚΜΜ, σε αναγνώριση της προσφοράς αναγνωρισμένων προσωπικοτήτων στη ζωή της Παροικίας και στον Ελληνισμό, συνεχίζει την απονομή της τιμητικής διάκρισης «Έλληνας / Ελληνίδα της Χρονιάς».

Η διαδικασία της επιλογής των υποψηφίων είναι η εξής:

το κοινό της Παροικίας μας προσκαλείται να προτείνει υποψηφιότητες ατόμων, που με την κοινωνική προσφορά τους, την επιστημονική και επιχειρηματική επιτυχία τους, τη διάκριση στα γράμματα και στις τέχνες και γενικά με τη συμπεριφορά τους στον Ελληνισμό του Μοντρεάλ, αποτελούν παραδείγματα προς μίμηση και πηγή υπερηφάνειας.

Η υποβολή αιτήσεων, όπου πρέπει να περιλαμβάνεται και σύντομο βιογραφικό σημείωμα (C.V.), θα γίνονται δεκτές ως την Παρασκευή, 2 Μαρτίου 2018, σε σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΕΛΛΗΝΑΣ/ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ», ανάλογα με το προτεινόμενο άτομο, στη διεύθυνση: “Hellene of the Year” Selection Committee, 5777 Wilderton Ave., Montreal Qc H3S 2V7.

Πέρυσι, Έλληνας της χρονιάς είχε αναδειχθεί ο κ. Τάσος Ξυπολιτάκης (φωτό).