Μόντρεαλ: Δεν έγινε η Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Κοινότητας

Μόντρεαλ: Δεν έγινε η Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Κοινότητας

Αναβλήθηκε για τις 21 Φεβρουαρίου, στις 5 το απόγευμα, στο Κοινοτικό Κέντρο η Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Κοινότητας Μείζονος Μόντρεαλ καθώς δεν υπήρξε απαρτία στην σημερινή σύγκληση, στην αίθουσα του Ευαγγελισμού, στο Παρκ Εξτένσιον. 

Προσήλθαν μόνο 61 μέλη ενώ απαιτείτο απαρτία 100 μελών. Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Κοινότητας Ανδρέας Κριλής ανακοίνωσε τον νέο τόπο και χρόνο διεξαγωγής της Συνέλευσης.